Công nghệ số đang thay đổi cuộc sống của chúng ta hàng ngày trên hầu hết các lĩnh vực. Ngành giáo dục cũng không ngoại lệ. Bài giảng điện tử trở thành xu thế thay cho bài giảng truyền thống. Đối với các trường mầm non, song song với giáo dục thể chất, giáo dục trí tuệ ngày càng được chú trọng. Việc ...