Kế hoạch tập huấn hướng dẫn giáo viên xây dựng, sử dụng tài liệu, học liệu trực tuyến hướng dẫn phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non

Kế hoạch tập huấn hướng dẫn giáo viên xây dựng, sử dụng tài liệu, học liệu trực tuyến hướng dẫn phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non

Thực hiện Công văn số 254/KH-PGDĐT ngày 06/12/2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước về việc tập huấn hướng dẫn giáo viên xây dựng, sử dụng tài liệu, học liệu trực tuyến hướng dẫn phụ huynh ...
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 25
Hôm qua : 51
Tháng trước : 214